Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hôtel du Nord

Brev skrivna i Hôtel du Nord i kronologisk ordning

Brev som nämner Hôtel du Nord i kronologisk ordning

Café Bauer, Berlin, torsdag 15 januari 1891. 15 januari 1891
I sofkupèn i natt ramlade en liten jude, som låg öfver mig, ned och slog sig förskräckligt Engelskan purrade upp oss kl. 5, alldeles onödigtvis, och jag tillstår att ankomsten till Berlin var ganska ruskig: snöstorm gräsligt "unfreundliches Wetter" och så alldeles missförstådt telegram på hotellet (Hôtel du Nord) der vi råkade i delo, Ellan o. jag; i det hon skylde allt detta på mig, och mitt dumma telegram. Emellertid blefvo vi försonade – Ellan och pojken lade sig sedan rummen blifvit värmda, och sofva ännu hoppas jag.