Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Café Bauer

Brev skrivna i Café Bauer i kronologisk ordning

Brev som nämner Café Bauer i kronologisk ordning

Berlin, den 17 Jan 1891 17 januari 1891
På Café Bauer erfor jag att hela ryska och finska posten uteblifvit till följd af snöhinder. En sådan tur att vi ej voro med nu och fingo sitta i drifvorna någonstans vid Pskoff eller Wilna. Märkvärdigt, att menniskor nu ej frysa ihjäl här i tunna paletåer, höga hattar, och damerna allesamman i små sammetskoftor gå de omkring och se litet rödnästa ut, men stanna ändå vid butikfönstren, och tyckas ej har någon lust att bli isklumpar.