Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Antibes

Brev skrivna i Antibes i kronologisk ordning

Brev som nämner Antibes i kronologisk ordning

Fredag 13. 1 januari 1891
– Om morgonen vaknade jag kry och glad och slog upp fönstren och såg då hafvet på 500 stegs afstånd, villor och trädgårdar ändå dit ned i öster Antibes med fyren och i väster Cannes med bergen l 'Estanrelle bakom, alldeles blå och skarptlecknade. Hvad det var vackert och hvad det var franskt. byggnaderna, menniskorna allt alldeles franskt. Så drack jag kaffe och begaf mig af med omnibusen till Cannes
Frankfurt 19 januari 1891 19 januari 1891
I morgon afton fara vi söderut om det icke blir kallare der nere. Enligt telegram i dag har det varit 6 grader hallt i algier – Vinna vi endast 1 grad på hvart dygns resa, så få vi komma ett godt stycke på andra sidan eqvatorn innan vi få det varmt igen – åtminstone så varmt vi hade det i Helsingfors. Det är nu inte värdt att sörja öfver resan mera. Kanske vänder det sig med Guds hjelp, till det bästa. Chambure är ännu ej i le midi, skrifver han. Dagnan lär bara installerad i Antibes