Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Madagaskar

Brev skrivna i Madagaskar i kronologisk ordning

Brev som nämner Madagaskar i kronologisk ordning

Paris fredag 15 mars 95 15 mars 1895
Måtte bara Ellan bli nöjd och frisk – och pojken sedan! – Det tar alltid någon tid att acclimatera sig, måtte denna process försiggå utan att han blir sjuk. Jag läste i en tidning att de franska mulåsnorna behöfva sex månader för att acclimateras på Madagascar – – är det då underligt om menniskor också bli sjuka vid klimatombyte.