Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Martinique

Brev skrivna i Martinique i kronologisk ordning

Brev som nämner Martinique i kronologisk ordning

Paris fredag 15 mars 95 15 mars 1895
Der finnes i pensionen två fader och moderlösa barn från Martinique en gosse på 12 och en flicka på 11 år – får se om Kiki lär sig något franska af dem. Får se om vi bli der länge. Allt beror på om Ellan är frisk och kry nog att ifrigt sysselsätta sig med finnandet af en bostad.
Paris 21 mars (mi-carème) 95 21 mars 1895
Här äro i pensionen två cubabor (från Havana) en liten Skolgosse från Martinique som heter Carlos, 12 år, en vacker, blond kokett amerikansk sångerska, samt två franska studenter M. Roy och M. Planté, son till pianisten. Gummorna Mondan äro genomfranska med alla gamla franska fördomar bl.d. också förkärlek för svenskarne. "Nos alliés" – rysk franska alliancen tro de ej rigtigt på. Deras bror har som frivillig tagit del i polska upproret 63. – En deputerad (från och för Martinique) är stamgäst här. radikal liflig, ganska rolig.
Paris 26 mars 1895 26 mars 1895
Han leker med den lilla snälla flickan, men kan ej tala med henne – Han har läst för henne Sven Dufva på svenska jag tycker just huru mycket det roade denna lilla vackra unga från Martinique! Men i spela loto tillsammans – klippa pappersdockor tillsammans och hon spelar teater för honom (en dockteater) i timtal. Han har fortfarande sin Mlle Fanny 2 timmar om dagen – jag tycker hon läser för mycket med honom. Det är också ett öde att hon så litet kunnat gå ut med honom i detta hundväder.