Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Café de la Paix

Brev skrivna i Café de la Paix i kronologisk ordning

Brev som nämner Café de la Paix i kronologisk ordning

Paris 23 mars 1895 23 mars 1895
I förrgår var det mi-carême. Ellan och jag gingo ut – pojken vill vi ej ta med i den röran, och det var klokt, ty ett ögonblick, på Place de l'Opéra blef der en sådan der ohygglig trängsel att Ellan som annars är tapper bleknade och vi måste med våld komma in i cafét (Café de la Paix) Ellans och min enda tanke var: Hvad det var för en Guds lycka att vi ej hade pojken med. Inga åkdon fingo circulera (andra än de i cortègen). Det var således endast möjligt att röra sig till fots längs boulevarden. Det var mycket vackert att se – Confetti kriget och isynnerhet les serpentins de bjerta hundrameter långa pappersvans som fladdrade öfverallt i luften. Massan var jemförelsevis vänlig och gemytlig – Men inte var det för barn.