Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

La Scala

Brev skrivna i La Scala i kronologisk ordning

Brev som nämner La Scala i kronologisk ordning

Genua, hôtel du Parc, via Ugo Foscolo tisdag 26 jan. 91 26 januari 1891
– På aftonen skulle vi gå på la Scala – men så blef jag, troligen till följd af mina promenader i gallerier och kyrkor, öfverfallen af en så häftig migrän att jag kl. 7 lade mig till kojs med kompresser på hufvudet och senapsdegar på benen – och saknade alls ej la Scàla – der de för resten gåfvo en 1 akts opera Cavaleria rusticana och en balet.