Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Golfe Juan

Brev skrivna i Golfe Juan i kronologisk ordning

Brev som nämner Golfe Juan i kronologisk ordning

Fredag 13. 1 januari 1891
Strax efter upptäckten fick jag ett telegram från Muenier som bjöd mig på frukost med Dagnans till Ville-franche – Jag gick dit och ångrade då de många irrfärderna innan jag hittade den anspråkslösa villa der Muenier slagit ned sina bopålar, ty något vackrare än Villefranche och halfön St Jean, ungefär 3 verst lång kan jag ej tänka mig – En hög landtunga med väldiga pinier, oliver citonträd och stränder som stupa lodrätt ned i hafvet. Nedanför krigshamnen med en örlogseskader, bekante Beaulieu, Monaco och Menton med de höga gå och snöbetäckta bergen.
I massan fick jag tag på Dagnans, och så voro vi 3/4 timme derefter i Golf Juan i en temmeligen rymlig villa som de hyrt, vid ett dukadt bord och vid en väldig brasa – (ty det är ej kallt nu, men intet varmt heller, och blåsigt) – Det är så utmärkt roligt att ha att göra med en sådan menniska som Dagnan, en sådan der som aldrig klickar. Ett hjerta och ett hufvud och ett öga som man alltid kan lita på! Och rysligt roligt att vara med en så begåfvad menniska, som tillika är ens gamla kamrat och vän. Det sympathiska fliudum som, man säga hvad man vill, existerar, strömmade in till mig genom alla porer. – Vi skulle der suttit upp och pratat hela natten om ej Mme Dagnan kört oss till kojs – och jag sof som en stock i en skön stor säng i ett stort trefligt rum, med ett batteri af magmedicin som Madame Dagnans husmoderliga och vänliga hand "tyst och tankfullt" placerat på kamin kransen. Dagnan hade således talt om mitt dåliga magtillstånd
Cannes 31 mars 1891 Hôtel du Paradis 31 mars 1891
Träffade Amic och dejeunerade vid Golfe Juan hos Dagnans. Han kommer i morgon hit för att se mina taflor. Vi äta frukost hos Mme Borget Amics mor i hennes herrliga, palatslika ville vid la Croizette. – Allt detta gjordes upp i Golfe Juan der jag såg Dagnans nya taflor – högst intressanta och med ett förakt för "les moyens" och "la factuo" som jag hade godt af att se. – Dagnan blir allt större konstnär och höjer sig småningon upp till en ädel och storslagen stil som gör godt i själen i denna tid. Amic lär ha förhindrat honom att förstöra två af de bästa sakerna – Mamma ser att andra, och bättre karlar än jag kunna vara förtviflade. Jag är ytterst nyfiken öfver hvad han skall säga Om Magdalena – då jag fick den uppspänd i dag gjorde den ett godt intryck på mig, och jag återfann något af den känsla som så beherrskade mig då jag målade taflan – Detaljer voro ju bristfälliga, det medges, men det fins dock något i den taflan, något högre som jag är glad åt.