Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Les Adrets-de-Estérel

Brev skrivna i Les Adrets-de-Estérel i kronologisk ordning

Brev som nämner Les Adrets-de-Estérel i kronologisk ordning

Fredag 13. 1 januari 1891
– Om morgonen vaknade jag kry och glad och slog upp fönstren och såg då hafvet på 500 stegs afstånd, villor och trädgårdar ändå dit ned i öster Antibes med fyren och i väster Cannes med bergen l 'Estanrelle bakom, alldeles blå och skarptlecknade. Hvad det var vackert och hvad det var franskt. byggnaderna, menniskorna allt alldeles franskt. Så drack jag kaffe och begaf mig af med omnibusen till Cannes
Valescure 1 maj 1891 1 maj 1891
– För att öka hemstämningen har man St Raphaël med hafvet i bakgrunden. St Rs kyrktorn liknar fullkomligt Nikolaikyrkans och bergsformationerna åt den sidan se ut som holmarna utanför Sandviken. Ingenting hindrar en derför att tro sig vara på Alphyddan, och då jag gnolade Sångarfanan och "Bröder, o" för mig sjelf fick jag som en punschdoft i näsan och en lust att proponera brorskål med den första bästa. – Tallarna äro rikare gröna än hemma, ljungen är alnshög – men samma snår, samma bergsskrefvor och samma mossa på klackarna. Som sagdt, bergen ge detta landskap den sista fjongen – det är l'Estérel som man ser till höger le Maure och Roquebruné till venster – än mörk än ljusblå, än klarvioletta än röda – Det är djupt och mäktigt i färgen – ett slags förklaradt Norden, med teckning och skelett i. –