Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Glasgow

Brev skrivna i Glasgow i kronologisk ordning

Brev som nämner Glasgow i kronologisk ordning

Berlin W., den 29 Maj 1894 29 maj 1894
– I dag har jag hela f. m. varit på måleri utställningen ensam och halfva e.m. med Ellan i museet. Det sistnämde är herrligt fastän hälften är stängdt nu – Velasquesarne är dock visibla, likaså Italienska renaissance skulpturen. Måleriutställningen (den moderna) är deremot särdeles banal och kommerciell. Några intressanta engelsmän af Glasgow-School samt Uhde, – för resten är det, som Krohn sade "en Ørken af Snavs". Teniken ha de nog, men ett koketterande för den tarfliga publikens f tarfliga smak som är oförlåtligt
Paris måndag 30 maj 1895 [april] 30 april 1895
Alla britter äro så stolta öfver de unga som ha sådan succès här: Guthrie, Lavery, Shannon, Stott af Oldham – hela denna Glasgow School som verkligen är det bästa de sista 5 åren haft att uppvisa.