Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hôtel Paradis

Brev skrivna i Hôtel Paradis i kronologisk ordning

Brev som nämner Hôtel Paradis i kronologisk ordning

Ospedaletti 19 april 91 19 april 1891
I morgon resa vi till Cannes, Hôtel Paradis Som jag haft otur med en penningeförsändning från Paris, som genom något missförstånd uteblifvit, ser jag mig nödsakad att i morgon telegrafera till Mamma för att be Mamma vara så god och ta ut hvad som ännu återstår af mina pengar (Jag tror 1000 mk) och telegrafiskt skicka mig dem. Crédit Lyonnais tar nog emot ordres, och denna Bank har ett stort kontor i Cannes.