Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Grasse

Brev skrivna i Grasse i kronologisk ordning

Brev som nämner Grasse i kronologisk ordning

Cannes 16 april 1891 Hôtel Paradis 16 april 1891
Här blefvo vi naturligtvis mycket väl emottagna af Mme Borget Amic och Stetten, som bor hos dem och sedan (i går) på Santa Maria. Redan i förr går gjorde jag långa promenader med Amic och Stetten – i dag skulle vi ha farit till Grasse om ej vädret varit så osäkert. –
23 april 1891 23 april 1891
En dag i förra veckan (det är märker jag, rysligt länge sedan jag skref sist) var jag med Amic och Stetten på en dags utfärd till Grasse, Gourdon och Sant du Loup – en af de herrligaste dagar jag haft i mitt lif. Ellan kom ej med, och gjorde rätt deri, ty det var 5 à 6 timmars bergsvandring. Hvilken dag och hvilket land.Grasse är gudomligt – bakom det börjar vegetationen att aftaga och så kommer man till Gourdon – ett verkligt örnbo – – derifrån tågade vi ned på en halsbrytande väg som heter Chemin du Paradis till en by som heter Pataca. Der åto vi frukost och drucko Pataca vin ett herrligt musserande hvitt vin, bättre än någon champagne, ty det smakar blommor och vår och kostar 1,50 buteljen. – Vi sutto på en liten terrass omgifven af blommande syrener och omkring oss hade vi de skyhöga bergen Prins Eugen hade varit mycket förtjust Pataca, och vi skickade derför ett gladt oläsligt telegram till honom och fingo ett mycket tacksamt svar dagen derpå. "Merci aimable depeche rappelant soleil, gaité, vin Pataca, camarades.
När vi kommo tillbaka till Grasse, sågo vi trupper uppstälda längs vägen – chosseurs alpins – och fingo veta att hennes Britanniska Majestät skulle passera dessa trupper i revy, just i minuten vi makade vår vagn åt sidan och i och med detsamma kom gumman åkande i djup sorg, som alltid, med prinsessan Beatrice och Brattenberg; General Sir Ponsonby gick bredvid – Aj aj aj hvad den gumman Victora är fet och rödfrasmig – hon påmimte om Sofie Nordström, försäkrar jag, på håll – Vi stego upp och helsade och fingo en mycket vänlig nickning tillbaka, trupperna skyldrade och musiken spelte God save the Queen – Hon åkade med sin svit i 4 vagnar indiska prinsarne i en längs vägen, fram och tillbaka 3 gånger, och tre gånger fingo vi således göra vår storartade helsning. Vädret och landskapet voro lika herrliga Drottningen ser mycket rask ut för att vara 72 år. Hon lär vara alldeles okänslig för köld och oläsligt alla sofrummen i hotellet i Grasse för varma – inredde derför till sin sängkammare ett litet Serveringsrum åt norr, der ligger hon med öppna fönster – –
Grasse besågo vi Fragonards hus – nu tillfälligt ett oläsligt original. Amic som känner honom (han känner alla) lagade så att vi fingo komma in. Der finnes en trappa och en hel sal målade af Fragonard – De ha bjudit 300 tusen francs för dessa målningar, men originalet egaren, vill nu ej sälja dem, ehuru han ej är rik. – Trappan har sin egen historia oläsligt Fragonard, en inbiten royalist och Mme Du Barrys protegé flydde 1792 hit till Grasse sin födelsestad – men för att få vara i fred för Grasse's Jacobiner målade han trappan alldeles i la terrèurs smak: bara republikanska emblem med oläsligt mössor och slikt – alltsammans oläsligt de i l'apotheore de la Loy". Det var ynkligt och löjligt att se – Men målningarna i Salongen voro magnifika, och så friska som om de varit målade i går. hela 1700 talet låg i dessa två rum – salongen och trappan. Versailles och Trianon med herdar och Mme du Barryska herdinnor – och Place de la revolution med guillotinen och la "Loy' –
Cannes fredag 24 april 1891 24 april 1891
I morgon hade vi bedt Lily komma med på en utfärd till Grasse och Sant du Loup men fru Etter skrifver just nu att vädret ser för hotande ut att de i stället be oss på Lawn-tennis i morgon kl. 3. – Detta är just jämnt det värsta jag vet – Att sitta der med alla verldens tråkiga ryssar – nej. Och så deras historier från Petersburg: Monsieur Muhanoff-Klebemasloffsky epouse une très gentille personne, Mlle Arbousoff-Kakpuschivajeff, eller Un camarade de Koki, Kukujeff, épouse Mlle Zakuski Aprikosoff, ah, quelle vilaine personne" o. s. v. Isynnerhet då man bara tänker på en eneste ting, en tafla som ej går, så är allt detta mig så ganz egal som möjligt.