Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Alphyddan

Brev skrivna i Alphyddan i kronologisk ordning

Brev som nämner Alphyddan i kronologisk ordning

Valescure 1 maj 1891 1 maj 1891
– För att öka hemstämningen har man St Raphaël med hafvet i bakgrunden. St Rs kyrktorn liknar fullkomligt Nikolaikyrkans och bergsformationerna åt den sidan se ut som holmarna utanför Sandviken. Ingenting hindrar en derför att tro sig vara på Alphyddan, och då jag gnolade Sångarfanan och "Bröder, o" för mig sjelf fick jag som en punschdoft i näsan och en lust att proponera brorskål med den första bästa. – Tallarna äro rikare gröna än hemma, ljungen är alnshög – men samma snår, samma bergsskrefvor och samma mossa på klackarna. Som sagdt, bergen ge detta landskap den sista fjongen – det är l'Estérel som man ser till höger le Maure och Roquebruné till venster – än mörk än ljusblå, än klarvioletta än röda – Det är djupt och mäktigt i färgen – ett slags förklaradt Norden, med teckning och skelett i. –