Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

La Joliette

Brev skrivna i La Joliette i kronologisk ordning

Brev som nämner La Joliette i kronologisk ordning

Arles 4 maj 1891 4 maj 1891
I går kommo vi till Marseille i ett åskdigert, förfärligt tryckande väder. När jag tittade ut ur hotelfönstret, och såg den grågula staden med den grågula N. D. dela Garde och den likafärgade Chateau d'if afteckna sig mot en blygrå himmel och ett blygrått haf så stod det hela för mig som en underbar vision af Karthago eller någon annan urgammal sagostad. Mamma mins de der väldiga vallarna man passerar innan man kommer till la Joliette, de ge alltid något cyklopiskt urgammalt jättelikt åt Marseille likasom denna frånvaro af grönska gör det allvarlig
Jag tog genast en vagn och for till la Jolliette, emedan jag ville göra en croquis af en atlantångare (för Figaro Illustré) – "Le Polynesien" skulle just afgå till Australien tack vare mitt rödaoläsligt "slupp" jag ombord och kunde göra croquis'er – Se det var ett stort fartyg – eldarne bara negrer och araber – i österländska drägter, ty inga andra hålla ut med hettan i röda hafvet – på fördäck voro en massa malajer, kineser och papuas Jag fick en så underligt vidsträckt horisont vid allt detta – Fartyget är alldeles gigantiskt och var det största bland de hundradetals ångarne som lågo der – Hvart ögonblick reste en af till Indien, till Constantinopel, till Alger. –
och jag gick igen till Joliette för att måla – då det började ösregna, och det sålunda var slut med mitt ritande. Jag gick upp på museet der jag såg en massa dåliga taflor från Salongerna i Paris och en god Veronese som lyste som en sol i allt skräpet.Kl. 1 gick jag ännu till hamnen (jag gick hela tiden)