Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hévre

Brev skrivna i Hévre i kronologisk ordning

Brev som nämner Hévre i kronologisk ordning

Paris 21 juni 91 21 juni 1891
Nu lördag d. 26 och 27 far jag på en dag med en massa bekanta, bjudna af Yves Guyot, ministern för allmänna arbetena, till Hévre äta middag och ligga natten öfver på en stor atlantångare, en af de nyaste och komma hit på Söndagen igen,