Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bagatelle

Brev skrivna i Bagatelle i kronologisk ordning

Brev som nämner Bagatelle i kronologisk ordning

tyvärr ännu Paris 2 augusti 1891 2 augusti 1891
Senaste söndag gick jag och spatserade hela eftermiddagen med Enckell – vi gingo ned genom Neuilly förbi Bagatelle och Longchamp till Prassy – det var en dugtig tur. Vädret var så gudomligt strålande och Boulognerskogen stå festlig, så full af folk och barn att jag fick ett intryck af den oförgätliga maj 1889. Jag tänkte skrifva ett långt och muntert bref till Bertha den qvällen,