Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Malmaison

Brev skrivna i Malmaison i kronologisk ordning

Brev som nämner Malmaison i kronologisk ordning

Paris torsdag 13 aug. 91 13 augusti 1891
Kl. 10 for jag tillbaka till Paris Hvad det är herrligt vackert derute – det är nära la Malmaison och ändå närmare St Coud-Parken med hundraåriga träd fortsätter inom den af staten upplåtna inhägnaden för rabiesexperimenterna.