Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Carl XIIIs torg

Brev skrivna i Carl XIIIs torg i kronologisk ordning

Brev som nämner Carl XIIIs torg i kronologisk ordning

Stockholm lördag kl 4 e.m 1 januari 1891
Sedan kl. 3 då jag skildes från Geber har jag träffat Carl Cronstedt Otto Schauman (hemkommen från Berlin) Ing. Nordman och unge Hoving alla på Carl XIIIs torg.