Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Arvfurstens palats

Brev skrivna i Arvfurstens palats i kronologisk ordning

Brev som nämner Arvfurstens palats i kronologisk ordning

Stockholm 29 sept. tisdag. 91. 29 september 1891
För resten bad han mig skicka min tafla Magdalena hit till Stockholm i januari, efter Budapest, adressera den till honom, Arffurstens palats, han skulle besörja om dess exponering. Kunde jag få några saker till så vore det bra. Så hade han gjort med Dagnans Madonna också, fastän den icke slagit an. "Det fins så mycket brackor här i stan" sade han – "jag tror bestämdt Ni är mera intresserade i Finland.. I vår kommer han till Paris igen.
Stockholm tisdag 20 Okt 91 20 oktober 1891
Jag är hela dagen i arffurstens palats der jag eldar i de gamla Gustavianska kaminerna så att panelningarna skrika (der har ej varit eldadt i den våningen på 20 år. Kl. ½ 9 börjar jag kl. 10 äter jag frukost med två prinsar af blodet och ryttmästar Nyblæus och kl. 12 går prins Carl –
Stockholm tisdag 28 okt 91 28 oktober 1891
Om fredag är jag bjuden på middag till prinsarne i arffurstens palats – måtte min mage hålla – Jag äter för resten 1) oläsligt förargligt