Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Arendal

Brev skrivna i Arendal i kronologisk ordning

Brev som nämner Arendal i kronologisk ordning

Gausdal måndag 11 juli 1893 11 juli 1893
Bland de 200 personer som finnas här är en hofjägmästarinna Treschow fr. Danmark den finaste och så Romillys. Många Kristiania grosserer som sagdt, hvaraf många mycket hyggliga. En massa vackra och fraisha flickor. En som heter Klöker fr. Arendal en Carlander från Göteborg 2 Helbergar från Kristiania. m. fl.