Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Helsingör

Brev skrivna i Helsingör i kronologisk ordning

Brev som nämner Helsingör i kronologisk ordning

Gausdal måndag 11 juli 1893 11 juli 1893
troligen reser jag ångbåt på min födelsedag till Kjøbenhavn. Vill ni skrifva dit poste restante – ty Klohns äro ute på Humlebæk vid Helsingör) så gör det.
Kjøbenhavn d. 24 Juli 93 24 juli 1893
Efter en mycket stormig resa kom jag hit sjövägen. Det var högst egendomligt att komma till Kbhvn och icke träffa en bekant menniska – Krohn i Wien fru Krohn vid Helsingör, Otto Benzon i Skodsborg – jo Pasteurs träffade jag och åt middag der i går afton.