Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Gavnö slott

Brev skrivna i Gavnö slott i kronologisk ordning

Brev som nämner Gavnö slott i kronologisk ordning

Bregentved måndag 30 1 januari 1893
Alla andra ha rest på middag till utrikesministern baron Reedz-Thott på Gannö, som ligger ungefär 4 svenska mil härifrån! Som mina arbeten här emellertid äro alldeles för mycket på efterkälken för att jag igen skulle vilja förlora en hel dag, stannade jag hemma, ehuru jag var bjuden, så mycket mera som jag har bättre af att följa en ordentlig dietkur än af allsköns läckerheter. –
Bregentved lördag 28 Okt 1894 28 oktober 1894
Detta herrskap Raben äro då högst besynnerligt. De ha ej rest utomlands utan vistas för att jaga på ett af sina gods här i närheten. Det de reste från Aalholm med 3 barn, 3 guvernanter, 10 tjenare 4 velocipeder, 4 hästar, en vagn och en flygel Det måtte vara som cirkus Busch. – Här likaså litet som hos dem kan man förstå att något sådant som en jagt med ty åtföljande middagsätningar med alla dessa eviga kusiner Kristian och Frederik och ove och Palle, att något sådant säger jag kunde uppskjutas eller inställas för någon mensklig orsaks skull. Möjligen kungens död – och ändå är jag ej säker på det. Man skulle kanske nöja sig med att slå ett sorgflor om Dyrestegen. – Och vi andra som tycka att allt annat är så vigtigt här i verlden – arbete, ära, höga mål, utkomst. Och värre lär det vara i England. Zorn sade att man alltid blir frågade "Do you hunt, Sir? svarar man då nej, så är det slut med konversationen. – Här var ju en massa menniskor, både herrar och damer, alla i stor gala till middagarne – damerna med diamanter och perlor, djupt urringade. Härifrån reste hela sällskapet till grefve Lerche på Lerchenborg, derifrån till baron Reedz Thott på Gavnö o. s. v.Och icke en som skulle tycka att detta lif ändå är litet innehållslöst!