Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Faxe

Brev skrivna i Faxe i kronologisk ordning

Brev som nämner Faxe i kronologisk ordning

Bregentved Haslev Söndag 6 aug 93 6 augusti 1893
Efter mitt en vecka långa magfel och diet hade Jag i går min första sortie. Vi voro alla på middag hos grefve Holk-Winterfelt på Rosendal, 1 1/2 mil härifrån. Det ligger åt Faxe till och från Rosendal ser man hafvet och Møen Det var ett gammalt, enkelt och hemtrefligt ställe, der han sjelf, ungkarl, lefver med en äldre representativ syster och en gammal 70 årig tysk guvernant, mycket ceremoniös, och nigande.