Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Gissefeld

Brev skrivna i Gissefeld i kronologisk ordning

Brev som nämner Gissefeld i kronologisk ordning

Bregentved 11 aug 93 11 augusti 1893
Då de har tycka att jag sitter för mycket fastnaglad vid mittStaffli, ha de beslutat att i afton köra mig till Gissefeldt, ett Danneskjöldskt gods här i närheten. Det är ett gammalt kloster och skall vara högst intressant.