Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Korfu

Brev skrivna i Korfu i kronologisk ordning

Brev som nämner Korfu i kronologisk ordning

Bregentved Haslev st. 19 Okt 94 19 oktober 1894
– Det är ju mycket sorgliga underrättelser om Kejsarens helsa. Ingen resa till Korfu och Bulletin om att tillståndet förvärrats. Gud vare vårt stackars Finland nådigt! Denna kejsare hade i alla fall bevarat vår konstitution och vill oss bestämdt intet ondt. Att han varit illa rådd, ofta af våra egna kan han ju ej rå för – Om jag ej skulle komma hem skall jag gå eden hvar det då skall vara. Jag kan emellertid ej förstå att ryska konsuln i skall ha med saken att göra – det vore ju det naturligaste. i Köpenhamn känner jag många jurister som nog kunna upplysa mig derom.