Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Lausanne

Brev skrivna i Lausanne i kronologisk ordning

Brev som nämner Lausanne i kronologisk ordning

Paris 10 juli 1895 10 juli 1895
otäck voro studenterna Schweitz, alldeles tyska till utseendet, t.o.m. i Lausanne –
Lausanne är eljest den tråkigaste af alla städer i Schweitz – ingen karaktär i verlden helstysk till arkitekturen, smutsig, dammig, grå, backig. – – Montreuse och Vevey deremot äro utmärkt trefliga, påminna om rivieran –