Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Albert Edelfelt

är en av Finlands genom tiderna mest framstående bildkonstnärer. I den här utgåvan finns de brev som Edelfelt skrev till sin mor Alexandra Edelfelt under åren 1867−1901. Breven är ett fönster in i den finländska konstens guldålder, och in i det sena 1800-talets finländska, nordiska och europeiska kulturhistoria. Målet med utgåvan är samtidigt att erbjuda en aldrig förut skådad rekonstruktion av Edelfelts konstnärskap, både i text och i bild. Syftet med utgåvan är att göra breven tillgängliga för forskare inom olika discipliner, för museer, undervisning och alla intresserade. De 1310 breven är transkriberade i sin helhet med hjälp av Transkribus, och 232 av dem har översatts till finska av Sirpa Kähkönen. De har tidigare publicerats i boken Niin kutsuttu sydämeni – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen 1873–1901 (utgivna av Anna Kortelainen, Otava 2001). I den här webbutgåvan hittar du också en omfattande samling bilder av Edelfelts konstverk och skisser som publiceras i samarbete med Finlands Nationalgalleri.

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

I ett brev med rubriken Sevilla d. 22 april 1881 skriver Albert Edelfelt om verket Spansk interiör (Tobaksfabrik i Sevilla). Innehållet sammanfattas så här.

Det intressantaste ur rent målerisk synpunkt jag sett här är den stora tobaksfabriken der 6000 andalusiskor arbeta i ändlösa salar, rulla cigarrer och papyrosser. Det är ett stoj och ett lefverne som ej kan beskrifvas. Hettan är förfärlig, tobakslukten likaså. Den vanliga andalusiska grannlåten är inskränkt till den ståtliga coiffuren, en grann halsduk ofvanpå lintyget och så kjorteln och sidenskorna. Man ser här alla möjliga typer af alla åldrar, och man kan här genomlöpa skalan från 60 åriga hexor mot hvilka MacBeths äro skönheter till de mest blomstrande, fina 18 åriga tärnor man kan tänka sig. De ha märkvärdigt fina drag och fina händer, dessa spanskor. Bland denna stora mängd såg jag ej en enda grof hand. De som äro gifta och ha barn släpa ungdomarna med sig. Nakna ungar krypa derför omkring bland tobakssäckarna, och andra, de helt små, dia under det modren rullar små trabucos. Allt detta är inhyst i en gammal byggnad från 1600-talet högst pittoreskt.

I samband med konstverket nämns dessutom personen Macbeth.

Läs mera
Spansk interiör (Tobaksfabrik i Sevilla)

Gilla oss på Facebook