Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Albert Edelfelt

är en av Finlands genom tiderna mest framstående bildkonstnärer. I den här utgåvan finns de brev som Edelfelt skrev till sin mor Alexandra Edelfelt under åren 1867−1901. Breven är ett fönster in i den finländska konstens guldålder, och in i det sena 1800-talets finländska, nordiska och europeiska kulturhistoria. Målet med utgåvan är samtidigt att erbjuda en aldrig förut skådad rekonstruktion av Edelfelts konstnärskap, både i text och i bild. Syftet med utgåvan är att göra breven, som har fått Unescos nationella världsminnesstatus, tillgängliga för forskare inom olika discipliner, för museer, undervisning och alla intresserade. De 1310 breven är transkriberade i sin helhet med hjälp av Transkribus, och 232 av dem har översatts till finska av Sirpa Kähkönen. De har tidigare publicerats i boken Niin kutsuttu sydämeni – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen 1873–1901 (utgivna av Anna Kortelainen, Otava 2001). I den här webbutgåvan hittar du också en omfattande samling bilder av Edelfelts konstverk och skisser som publiceras i samarbete med Finlands Nationalgalleri.

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

I ett brev med rubriken Köbenhavn 18 sept. 89 skriver Albert Edelfelt om verket Från Köpenhamns redd I. Innehållet sammanfattas så här.

I går med Krohn hos amiral Bragh på Holmen; fått tillträdeskort till varvet.

Blivit bekant med kommendören för ett övningsskepp och officerare; får måla på akterdäcket, därifrån det går att måla två verk: en med Köpenhamn, en med Derjava på redden; båda är lika intressanta.

Flottlöjtnanterna och kaptenerna varit vänliga; bjudit på frukost; haft matroserna att uträtta det som behövdes för Edelfelt.

Krohn menar att Edelfelt inte ska tveka utan måla uppe från fregattens däck; visa skissen för kejsaren om två dagar då den är färdig.

Måste måla igen; bor långt borta och har därför litet tid; målade igår från klockan 9 till klockan 3.

I samband med konstverket nämns dessutom personerna Bragh, Pietro Krohn.

Läs mera
Från Köpenhamns redd I

Gilla oss på Facebook