Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1877 och 1885−1888

Albert Edelfelt

är en av Finlands genom tiderna mest framstående bildkonstnärer. I den här elektroniska brev- och konstutgåvan finns nu 444 brev som Edelfelt skrev till sin mor Alexandra Edelfelt under åren 1867−1877 och 1885−1888, ibland med bara några dagars mellanrum. Breven är ett fönster in i den finländska konstens guldålder, och in i det sena 1800-talets finländska, nordiska och europeiska kulturhistoria. Här hittar du också en omfattande samling bilder av konstverk och skisser. Målet med utgåvan är att erbjuda en aldrig förut skådad rekonstruktion av Edelfelts konstnärskap, både i text och i bild. Vi uppdaterar utgåvan kontinuerligt och flera årgångar av brev och konst inkluderas. Sammanlagt kommer upp mot 1300 brev från åren 1867−1901 att ingå i utgåvan. Är det något du inte hittar nu kanske det finns nästa gång!

I ett brev med rubriken Paris, måndag d. 9 Augusti 1875 skriver Albert Edelfelt om verket Porträtt av fröken Ellen Edelfelt (1859–1876). Innehållet sammanfattas så här.

Edelfelt skall måla Alexandra Edelfelt och syskonen.

I samband med konstverket nämns dessutom personerna Alexandra Edelfelt, Alexandra Edelfelt, Berta Edelfelt, Ellen Edelfelt.

Läs mera
Porträtt av fröken Ellen Edelfelt (1859–1876)

Följ oss på Facebook