Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Albert Edelfelt

är en av Finlands genom tiderna mest framstående bildkonstnärer. I den här utgåvan finns de brev som Edelfelt skrev till sin mor Alexandra Edelfelt under åren 1867−1901. Breven är ett fönster in i den finländska konstens guldålder, och in i det sena 1800-talets finländska, nordiska och europeiska kulturhistoria. Målet med utgåvan är samtidigt att erbjuda en aldrig förut skådad rekonstruktion av Edelfelts konstnärskap, både i text och i bild. Syftet med utgåvan är att göra breven tillgängliga för forskare inom olika discipliner, för museer, undervisning och alla intresserade. De 1310 breven är transkriberade i sin helhet med hjälp av Transkribus, och 232 av dem har översatts till finska av Sirpa Kähkönen. De har tidigare publicerats i boken Niin kutsuttu sydämeni – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen 1873–1901 (utgivna av Anna Kortelainen, Otava 2001). I den här webbutgåvan hittar du också en omfattande samling bilder av Edelfelts konstverk och skisser som publiceras i samarbete med Finlands Nationalgalleri.

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

I ett brev med rubriken Paris d. 6 Nov. 77 skriver Albert Edelfelt om verket Finska gardets avfärd till rysk-turkiska kriget. Innehållet sammanfattas så här.

Det måste vara sorgligt där hemma att ta emot dessa jobsposter från kriget; tidningarna har bara innehållit namnen på de sårade, Alexandra Edelfelts brev var således fullständigare; det är tur att "inte ha en trasa med i byket", Edelfelt sitter hellre i vilket som helst av världens fyra hörn än utanför Plevna; troligen är det inte sista dusten som [Finska] gardet får vara med om; Edelfelt hoppas att Mamma, som får direktunderrättelser från gardesfruarna i närheten, håller honom "au courant" [underrättad] om krigsnyheterna.

I samband med konstverket nämns dessutom personerna Job, Alexandra Edelfelt.

Läs mera
Finska gardets avfärd till rysk-turkiska kriget

Gilla oss på Facebook