Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1877 och 1885−1888

Albert Edelfelt

är en av Finlands genom tiderna mest framstående bildkonstnärer. I den här elektroniska brev- och konstutgåvan finns nu 444 brev som Edelfelt skrev till sin mor Alexandra Edelfelt under åren 1867−1877 och 1885−1888, ibland med bara några dagars mellanrum. Breven är ett fönster in i den finländska konstens guldålder, och in i det sena 1800-talets finländska, nordiska och europeiska kulturhistoria. Här hittar du också en omfattande samling bilder av konstverk och skisser. Målet med utgåvan är att erbjuda en aldrig förut skådad rekonstruktion av Edelfelts konstnärskap, både i text och i bild. Vi uppdaterar utgåvan kontinuerligt och flera årgångar av brev och konst inkluderas. Sammanlagt kommer upp mot 1300 brev från åren 1867−1901 att ingå i utgåvan. Är det något du inte hittar nu kanske det finns nästa gång!

I ett brev med rubriken Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 skriver Albert Edelfelt om verket Lekande pojkar på stranden I. Innehållet sammanfattas så här.

Utställningen kan inte öppnas före den 30 april 1885; konstverken "står osedda i arfprinsens palais", arvfurstens palats; Kronberg och Eilif Petersen har "strejkat"; Edelfelt är arg: har förklarat för Looström att konstverken ska skickas tillbaka till Finland.

Utställningsarrangörerna köper inte "Lekande pojkar på stranden" till Nationalmuseum.

En liknande tavla som "Lekande pojkar på stranden" av Krøyer har köpts till Nationalmuseum, men museet vågar inte ställa ut verket eftersom det anses för impressionistiskt; en annan tavla av Krøyer har blivit refuserad; Edelfelt: stockholmarna är "brackor".

Ska tillsammans med Bergh gå för att se verken som är ämnade för utställningen; Edelfelt låter troligen skicka hem dem.

Krøyers verk var som "en artistisk väckelse" för Edelfelt; "Lekande pojkar på stranden" såg gul och kall ut i jämförelse med den.

"Lekande pojkar på stranden" anses outförd; man ska måla som Hellqvist i tysk anda, "kälkborgerligt" anser Edelfelt.

Stockholmsvistelsen misslyckad vad utställningen beträffar.

Glad att ha sett Krøyers tavla; vill resa ut och lära sig.

Har skällt ut Looström för att utställningen inte blev av.

I samband med konstverket nämns dessutom personerna Julius Kronberg, Carl Ludvig Looström, Eilif Peterssen.

Läs mera
Lekande pojkar på stranden I

Följ oss på Facebook